ក្រសួងធនធានទឹក បន្តអំពាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅកម្ពុជាអំឡុង១សប្តាហ៍ទៅមុខនេះមានខ្យល់មូសុងនិរតី នឹងបង្កើនឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជា។

 
ក្រសួងធនធានទឹក បន្តអំពាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្តាលខេត្តនៅតំបន់នានាមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ អាស្រ័យស្ថានភាពបែបនេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បន្តអំពាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមាន នៅផ្នែកខ្លះនៃបណ្តាលខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាលភាគខាងត្បូង ភាគពាយ័ព្យ និងបណ្តាលខេត្តភាគខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែឧសភា៕

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម