កម្ពុជា! រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៣៦០ករណីទៀតហើយ ខណ:ជាសះស្បើយ ៨៨៦ករណី និងស្លាប់ ០៤នាក់

 
កម្ពុជា! រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៣៦០ករណីទៀតហើយ ខណ:ជាសះស្បើយ ៨៨៦ករណី និងស្លាប់ ០៤នាក់

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៣៦០ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨៨៦ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ០៤នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ០៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-មានអ្នកឆ្លងសរុប= ២២,៥៤៤នាក់

-មានអ្នកជាសះស្បើយសរុប=  ១៣,០០៦នាក់

- មានអ្នកស្លាប់សរុប= ១៥៤នាក់

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល