ស្ងាត់ៗ Ariana Grande ប្រកាសរៀបអាពាបិពាហ៍ ...

បើយោងតាមគណនី instagram របស់់កញ្ញា Ariana Grande បានបង្ហោះសារថា “ merry” ព្រមទាំងបានភ្ជាប់ជាមួយនិងរូបថតមួយសន្លឹកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនិង Dalton Gomez ផងដែ ។

 
ស្ងាត់ៗ Ariana Grande ប្រកាសរៀបអាពាបិពាហ៍ ...
ស្ងាត់ៗ Ariana Grande ប្រកាសរៀបអាពាបិពាហ៍ ...
ស្ងាត់ៗ Ariana Grande ប្រកាសរៀបអាពាបិពាហ៍ ...
ស្ងាត់ៗ Ariana Grande ប្រកាសរៀបអាពាបិពាហ៍ ...

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានធ្វើនៅផ្ទះខាងស្រី Ariana នៅរដ្ឋ California ប្រារព្ធបែបជាលក្ខណះគ្រួសារ ដោយមានអ្នកចូលរួមមិនលើសពី ២០នាក់ឡើយ ៕

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព:  Ariana Grande ​ដោយ៖  Reach Rachana