អាជ្ងាធររាជធានីភ្នំពេញ! សម្រេច ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពផ្សេងៗ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 
អាជ្ងាធររាជធានីភ្នំពេញ! សម្រេច ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពផ្សេងៗ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេច ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពផ្សេងៗ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ចំពោះ៖

 សាលារៀន រួមទាំងសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទាំងរដ្ឋ និងឯកជន លើកលែងតែសាលារៀនដែលធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

 អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្តគ្រប់ប្រភេទ ជាអាទិ៍ ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល ឌីស្កូតែក បៀហ្គាឌិន និងកាស៊ីណូ

 រមណីយដ្ឋាន សារមន្ទីរ និងសួនកម្សាន្តនានា

 អាជីវកម្មម៉ាស្សា រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្បៈ ក្លឹបហាត់ប្រាណ និងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា។

ការជួបជុំ ឬការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាលក្ខណ:ឯកជន នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩៕

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ