វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.5 ប្រធានបទ៖ ការថែទាំភ្នែកចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.5 ប្រធានបទ៖ ការថែទាំភ្នែកចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ជំងឺទឹកនោមផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើភ្នែកជាច្រើន ប៉ះពាល់ផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ភ្នែកមានដូចជា ជំងឺឡើងបាយភ្នែក ជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែក និងជំងឺត្រទាប់បាតភ្នែក ។

ដើម្បីថែរក្សានៅសេរីរាង្គទាំងអស់និងភ្នែករបស់អ្នកគឺអ្នកជំងឺគួរតែខិតខំគ្រប់គ្រងជាតិស្គរឲ្យស្ថិតនៅគោលដៅដែលបានកំណត់ នៅពេលដែលគ្រប់គ្រងជាតិស្គរបានល្អអ្នកជំងឺក៏អាចកាត់បន្ថយនៅផលវិបាកដែលអាចបង្ករឲ្យមានជំងឺស្រទាប់បាតភ្នែកដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរ ។ម៉្យាងវិញទៀតអ្នកគួរជៀសវាងការញុំាជាតិ ជាតិផ្អែម ខ្លាញ់​ និងប្រៃខ្លាំង។

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖