ប្រើកម្មវិធី Skype Meet Now ដើម្បីធ្វើការប្រជុំជំនួសឲ្យ ការព្រួយបារម្ភទៅលើការប្រើកម្មវីធី Zoom

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងដំណោះស្រាយក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី video conference ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុននៅក្នុងកម្មវិធី Skype Meet Now។

 
ប្រើកម្មវិធី Skype Meet Now ដើម្បីធ្វើការប្រជុំជំនួសឲ្យ ការព្រួយបារម្ភទៅលើការប្រើកម្មវីធី Zoom
Skype Meet Now
ប្រើកម្មវិធី Skype Meet Now ដើម្បីធ្វើការប្រជុំជំនួសឲ្យ ការព្រួយបារម្ភទៅលើការប្រើកម្មវីធី Zoom

 

ដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព នៅលើកម្មវិធី Zoom ហេតុនេះហើយ ទើបមានអ្នកប្រើប្រាស់ ងាកមកសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Skype Meet Now របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft។ កម្មវិធី Skype Meet Now ជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណ:ងាយស្រួល មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីជជែកជាវីដេអូឡើយ។

 

 

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺចូលទៅកាន់គេហេទំព័ររបស់ Microsoft បន្ទាប់មកចូលទៅបង្កើត Create a Free Meeting។បន្ទាប់មកចែករំលែកតំណភ្ជាប់ (Link) ជាមួយអ្នកដែលចង់ចូលរួមជជែកជាវីដេអូជាមួយអ្នក។ តំណភ្ជាប់នោះនឹងបើកទៅកាន់កម្មវិធី Skype តែម្តង។ 

ប្រសិនបើអ្នកមានកម្មវិធី Skype រួចហើយ មិនចាំបាច់ធ្វើការ sign-in នោះទេ។ ការប្រជុំនឹងមិនផុតកំណត់នោះទេ ដូច្នេះអ្នកអាចចែករំលែកតំណភ្ជាប់ ហើយរក្សាវាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយទៀតបាន។

 

 

លក្ខណៈពិសេស របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺបានសន្យាទៅលើការហៅជាវីដេអូឥតគិតថ្លៃ គ្មានការចុះឈ្មោះ និងមិនមានការទាញយកឡើយ។ អ្នកមិនអាចប្តូរផ្ទៃ background ដូចកម្មវិធី Zoom បានទេ។ ប៉ុន្តែ កម្មវិធី Skype Meet Now បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ផ្ទៃ background ព្រិលនៅផ្ទៃខាងក្រោយបាន។ អ្នកក៏អាច record នូវការ call  និងចែករំលែកអេក្រង់របស់អ្នកជាមួយអ្នកណាដែលបានភ្ជាប់វា។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅទីបំផុតការជ្រើសរើសយកកម្មវិធីដែលមាន security កាន់តែរឹងមាំ អាចជួយអ្នកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលអ្នករង់ចាំការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធី Zoom៕


 

 

ប្រភព៖ Lifewire ដោយ៖ ជា បញ្ញា