[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.9 តើអ្វីទៅជាការដាំបង្គោលធ្មេញ?

ការដាំបង្គោលធ្មេញនៅក្នុងឆ្អឹងគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលប្រើដើម្បីជំនួសដោយរឹសធ្មេញធម្មជាតិ។ ចំពោះវិធីសាស្រ្តនេះពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់អញ្ចាញធ្មេញឡើយព្រោះបង្គោលធ្មេញ។ ចំពោះបង្គោលនេះផលិតចេញពីរ៉ែធម្មជាតិយកមកបង្កើតជាបង្គោលធ្មេញ។

 
[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.9 តើអ្វីទៅជាការដាំបង្គោលធ្មេញ?

ចំពោះការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងនោះគឺដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំពារ និង មិនឲ្យធ្មេញរេ ឬខូចឡើយ។

ការដាំបង្គោលធ្មេញគឺជាជម្រើសល្អ ព្រោះថាវាគ្មានផលរំខានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយ ហើយនិងអាចប្រើប្រាស់បានមួយជីវិតទៀត។

សូមជម្រាបថាប្រសិនបើអ្នកថែទាំធ្មេញបានល្អ និងជួបជាមួយគ្រូពេទ្យនៅរយ:ពេល 6ខែម្តង ដើម្បីពិនិត្យ និង សម្អាតបង្គោលនោះឲ្យបានគង់វង្ស។ទាក់ទងជាមួយការដាំបង្គោលនេះគឺពុំមានការឈឺចាប់នោះទេ ហើយប្រសិនជាមានបញ្ហាគឺត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យរយ:ពេល 3ខែម្តងទៀត។

រយ:ពេលនៃការដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹងមួយគឺចំណាយពេលយ៉ាងយូរបំផុតគឺ 30នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។ ការដាំបង្គោលនេះត្រូវការ 3ដំណាក់កាល:

-  ការដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹង (ធ្មេញលើចាំរយ:ពេល 6ខែ ធ្មេញក្រោមរយ:ពេល 3ខែ)

-   បណ្តុះជាបង្គោលចេញពីបង្គោលដែលយើងបានដាក់ពីមុន

-  ចុងក្រោយគឺខាំពុម្ពធ្មេញ ធ្វើធ្មេញយកតែម្តង។

ចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសឈាមក៏អាចធ្វើការព្យាបាលដាំបង្គោលធ្មេញនេះបានដូចគ្នា ប៉ុន្តែត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនមុនពេលមកធ្វើបង្គោលធ្មេញ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖