[វីដេអូ] Ep.34 ប្រធានបទ៖ការពត់ធ្មេញ

 
[វីដេអូ] Ep.34 ប្រធានបទ៖ការពត់ធ្មេញ

១. តើអ្នកត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះនៅពេលមកទទួលសេវាកម្មពត់ធ្មេញ?
អ្វីដែលត្រៀមនៅពេលពត់ធ្មេញគឺ៖
-ត្រូវមានពេលវេលាមកជួបនឹងគ្រូពេទ្យតាមការណាត់ជួប
-សំនួរនិងអ្វីដែលគាត់ចង់បាន
-ថវិការ


២. តើសំនួរអ្វីដែរទន្តបណ្ឌិតតែងតែសួរទៅអ្នកជំងឺនៅពេលមកទទួលសេវាកម្មពត់ធ្មេញ?
ជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មក គ្រូពេទ្យតែងតែសួរជាប្រចាំថា

៣. បើសិនជាអ្នកជំងឺយល់ព្រមទទួលយកការពត់ធ្មេញហើយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?
បើអ្នកជំងឺយល់ព្រមក្នុងការពត់ធ្មេញហើយ ជាដំបូងត្រូវ៖
-ខាំពុម្ពនៅក្នុងមាត់
-មានថត X-ray 
-ថតក្នុងមាត់និងក្រៅមាត់...
៤. តើធ្មេញបែបណាខ្លះដែលគួរតែមកពត់?
ប្រភេទធ្មេញដែលត្រួវពត់គឺ៖
-ធ្មេញបាត់ឬចន្លោះ
-ធ្មេញជំពើស...។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖