[វីដេអូ] Ep.40 ប្រធានបទ៖ ការដាក់ braces ធ្មេញ

 
[វីដេអូ] Ep.40 ប្រធានបទ៖   ការដាក់ braces ធ្មេញ

១ តើការដាក់ Braces ជាលើកដំបូងមានជួបនៅបញ្ហាអ្វី?
ការដាក់ Braces លើកដំបូងបញ្ហាដែលជួបញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺ អាចនឹងឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចនិង មានបញ្ហាពងបែកមាត់ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។
២ តើនៅពេលមានពងបែកមាត់ឬដំបៅមានវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះដើម្បីព្យាបាល?
បើសិនមានករណីមានពងបែកមាត់វិធីសាស្រ្តការពាររួមមាន៖
-  ញុំាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំអោយស្ងួតមាត់
-  ផ្លាស់ប្តូររបបអាហារ ជៀសវាងរបស់រឹងខ្លាំង
 ៣ តើមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដែរឬទេ?
  ចំពោះការឈឺចាប់វិញគឺតែងតែមានតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើអ្នក ព្រោះដោយសារមិនអាចនិយាយបានថាឈឺប៉ុណ្ណានោះទេ អ្នកជំងឺខ្លះគាត់អាចទ្រាំបាន ហើយអ្នកជំងឺខ្លះទៀតគាត់មិនអាចទ្រាំបានទេ។
៤ តើពេលដាក់ Braces ជាលើកដំបូងគួរសម្អាតបែបណា?
ជាទូទៅការសម្អាតនៅពេលមកដាក់ Braces គ្រូពេទ្យនឹងណែនាំនូវឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការសម្អាតធ្មេញឲ្យបានស្អាតល្អ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖