[វីដេអូ]​​​​​ Ep.66 ប្រធានបទ៖ មនុស្សអាថ៍កំបាំងនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនៃការព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ]​​​​​  Ep.66 ប្រធានបទ៖ មនុស្សអាថ៍កំបាំងនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនៃការព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម

សូមទស្សនាវីដេអូខាង​ក្រោម៖