[វីដេអូ] Ep.92 ប្រធានបទ៖ ជំងឺវិបត្តិបេះដូងលោតញាប់ខុសប្រក្រតីម្ដងម្កាល

ផលវិបាកចំពោះផលវិបាករបស់អ្នកជំងឺដែលដាក់ថ្មបេះដូង មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មាននោះទេបើសិនជាការដាក់មានគ្រូពេជំនាញច្បាស់លាស់​ កន្លែងដែលវះកាត់បានធ្វើការសំលាប់មេរោគបានល្អ នោះមិនជាបញ្ហាអ្វីទេ។

 
[វីដេអូ] Ep.92 ប្រធានបទ៖  ជំងឺវិបត្តិបេះដូងលោតញាប់ខុសប្រក្រតីម្ដងម្កាល

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

ចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនពិបាកនោះទេសម្រាប់គ្រូពេទ្យបេះដូង អាចធ្វើការចាប់ចង្វាក់បេះដូង ការចាប់ចង្វាក់បេះដូង២៤ម៉ោង និងមួយចំនួនទៀតតាមអាការ:របស់អ្នកជំងឺ។

ការព្យាបាល

ធម្មតាការវះកាត់ដាក់ថ្មបេះដូងមានរយៈពេលជាទូទៅ ៣០-៦០នាទី មានការឈឺចាប់តិចតួចតែនៅពេលវះកាត់ដាក់ថ្មក្នុងរយ:ពេលខ្លី។ គួររម្លឹកថាអ្នកជំងឺដែលបានវះកាត់ដាក់ថ្មបេះដូងសូមព្យាយាមនៅអោយបានឆ្ងាយពីចរន្តអគ្គិសនី គួរប្រាប់ពីអាការ:របស់ខ្លួនទៅមនុស្សជុំរាល់ពេលធ្វើដំណឹងឬទីកន្លែងដែលមានការស្កេន ដើម្បីជៀសវាងរាល់បញ្ហាផ្សេងៗ ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖