ប្រធានបទ ៖ ត្រៀមខ្លួន! អ្នកប្រើ iPhone ទាំងនេះអាចធ្វើការ update ឡើង version ខ្ពស់បាន

ដំណឹងមួយដែលបានចេញផ្សាយជាមួយនឹងការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 17 នៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple បញ្ចេញកម្មវិធីថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ iPhones ឬហៅថា iOS 17 ទូរស័ព្ទ iPhone មួយចំនួននឹងមិនអាចធ្វើការរអាប់ដេតថ្មីបានទេ។

 
ប្រធានបទ ៖ ត្រៀមខ្លួន! អ្នកប្រើ iPhone ទាំងនេះអាចធ្វើការ update ឡើង version ខ្ពស់បាន

ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមាន iPhone X ពីឆ្នាំ 2017 ឬម៉ូដែលចាស់ផ្សេងទៀត អ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានបទ

ពិសោធន៍ជាមួយនឹងមុខងារថ្មីៗដែលមកជាមួយការអាប់ដេតនោះទេ។ ការបន្ថែមថ្មីមួយចំនួនពី Apple រួមមានមុខ

ងារ Standby ថ្មី កម្មវិធី Journal និងការអាប់ដេតលើមុខងារសំខាន់ៗលើ Messages

សូមជម្រាបថា​អ្នកអាចដំឡើង ios 17 បានលុះត្រាតែអ្នកប្រើ iPhone ចាប់ពីស៊េរី iPhone XS – iPhone 14 Pro Max រួមបន្ថែមជាមួយ iPhone SE (ជំនាន់ទីពីរ និងចុងក្រោយ)  រយ:ពេល ៥ទៅ ៦ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញ iPhone 15

ចំណាំកុំដំឡើង iOS 17 Developer Beta នៅលើ iPhone របស់អ្នកឲ្យសោះ៕

 

ប្រភព ៖ CNET                         អត្ថបទ ៖ កា