ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកក្រអូមមាត់

ជំងឺមហារីកក្រអូមមាត់ ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងកោសិកានៃក្រអូមមាត់។ក្រអូមមាត់ទន់ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃខ្នងមាត់នៅពីក្រោយធ្មេញ។ មហារីកក្រអូមមាត់ទន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទមហារីកបំពង់ក។

 
ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកក្រអូមមាត់

សញ្ញា និងរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺមហារីកក្រអូមមាត់ អាចរួមមានដូចខាងក្រោម ៖

- ហូរឈាម

- ពិបាកលេប

- ពិបាកនិយាយ

- ដង្ហើមមានក្លិនមិនល្អ

- ឈឺមាត់

- ឈឺ​ក្នុង​មាត់​មិន​ជា​សះស្បើយ

- ធ្មេញរលុង

- ឈឺចាប់នៅពេលអ្នកលេបអ្វីមួយ

- ស្រក​ទម្ងន់

- ឈឺត្រចៀក

- ហើមនៅក ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់

- បំណះពណ៌សនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកដែលមិនបាត់ ។

ប្រការដែលអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកក្រអូមមាត់រួមមាន ៖

- ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់

- ឆ្លងមេរោគ Human papillomavirus (HPV)

- លេបថ្នាំដែលរារាំងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

- ហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ និងពិសាគ្រឿងស្រវឹង ។

ប្រភព ៖ Mayo Clinic                           អត្ថបទ ៖ កា