[វីដេអូ] Ep.167 ប្រធានបទ៖ ជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូងស្រួចស្រាវ

ជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូងគឺជាការរលាកដែលបង្កឡើងដោយមេរោគណាមួយដែលធ្វើអោយបេះដូងអ្នកជម្ងឺទៅជាខ្សោយឬក៏មានបញ្ហាចង្វាក់បេះដូង។

 
[វីដេអូ] Ep.167 ប្រធានបទ៖  ជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូងស្រួចស្រាវ

កត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកសាច់ដុំបេះដូងស្រួចស្រាវដោយសារតែ វីរុស បាក់តេរី និងប៉ារ៉ាស៊ីតជាដើម។

រោគសញ្ញា

អ្នកជំងឺរលាកបេះដូងស្រួចស្រាវភាគច្រើនមានរោគសញ្ញាសម្គាល់ទៅតាមអាការ: ដែលបង្កដោយវីរុសភាគច្រើនមានដូចជា ក្ដៅខ្លួន ផ្ដាសាយ ឈឺបំពង់ករ ថប់ទ្រូង និងញ័រដើមទ្រូងជាដើម។

រោគវិនិច្ឆ័យ

ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនេះ គ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការចាប់ចង្វាក់បេះដូង អេកូបេះដូង​ ឬក៏ករណីខ្លះអាចច្រិបសាច់បេះដូងយកទៅពិនិត្យដើម្បីដឹងថាជាការរលាកបង្កដោយមូលហេតុអ្វីខ្លះ?

កត្តាប្រឈម

ចំពោះអ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហាបេះដូងខ្លាំងអាចបណ្ដាលបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែខ្សោយបេះដូងខ្លាំងឬបញ្ហាចង្វាក់បេះដូង។​

ការបង្ការ

យើងអាចបង្ការជម្ងឺនេះដោយការចាក់វាក់ស៊ាំងផ្ដាសាយធំ ការចាក់វាក់ស៊ាំងកូវិដ១៩ ឬវាក់ស៊ាំងផ្សេងទៀត ។

ជាចុងក្រោយប្រសិនបើបងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសូមប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា ដើម្បីបង្ការមុនពេលជំងឺនេះវិវត្តន៍ទៅជម្ងឺដូចជាខ្សោយបេះដូងឬក៏ជម្ងឺវិបត្តិបេះដូងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់អាយុជីវិត៕